PLOVIMAS AUKŠTO SLĖGIO VANDENS SROVE

Atliekame paviršių plovimą aukšto slėgio vandens srove (darbinis slėgis – nuo 200 iki 1 000 barų), kurį taikant, švaraus, suslėgto vandens srovė nukreipiama į valomąjį paviršių. Naudojamas vandens slėgis priklauso nuo šalinamų teršalų, esančių ant plaunamo paviršiaus, savybių.

Plovimas aukšto slėgio vandens srove naudojamas:

 • Užterštų pramoninių, gamybinių patalpų ir technologinių įrengimų plovimui;

 • Rezervuarų bei talpyklų plovimui;

 • Užterštų ar užsikimšusių vamzdynų plovimui (diametras > 9 mm);

 • Naftos produktų rezervuarų, talpyklų vidaus plovimui;

 • Pramoninių filtrų plovimui;

 • Šilumokaičių plovimui;

 • Sunkių paviršių (grotelių, sieto) plovimui;

 • Apsauginių dangų ir dažų šalinimui nuo statinių, konstrukcijų ir techninės įrangos paviršių;

 • Senos dangos nuvalymui nuo metalinių ir betoninių paviršių;

 • Cementinių ir kitų stipriai prikibusių nuosėdų plovimui nuo įvairių paviršių;

 • Įvairių profilių kanalizacijos kolektorių, pagamintų iš skirtingų medžiagų, plovimui.

* Mazuto rezervuarų vidinių paviršių valymui ir paruošimas defektacijai
• Šilumokaičių, garo katilų valymui;
• Šildymo sistemų, vandens sistemų, katilų plovimui;