UAB ,,META Engineering” nuo 2012 metų specializuojasi pramoninio valymo srityje. Aukštos kvalifikacijos darbuotojai atlieka vamzdynų valymą, naftos gaudyklių valymą, riebalų gaudyklių valymą, rezervuarų valymą, avarinį vamzdynų atkimšimą, nuotekų išvežimą, plovimą aukšto slėgio vandens srove, šilumokaičių valymą. Naudodami mobiliąją televizijos įrangą atliekame vamzdynų TV diagnostiką, pateikiame spausdintą ataskaitos protokolą ir vaizdinę medžiagą.

Įmonės tikslas – operatyviai ir kokybiškai vykdyti užsakymus bei kurti ilgalaikius santykius su klientais.

UAB “META Engineering” nenustoja augti plėsdama veiklos kryptis, tobulindama techniką ir darbuotojų kvalifikaciją. Įmonėje įdiegtos ir sertifikuotos sistemos:

  • ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015 – kokybės vadybos
  • ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 – aplinkos apsaugos vadybos

Įmonė taip pat turi spec. licenzijas:

  • LR AM pavojingų atliekų tvarkymo licencija
  • Bendrijos licenciją vežti krovinius (EBKR)
  • ADR licencijos ir sertifikatai