VAMZDYNŲ TV DIAGNOSTIKA

Vamzdynų TV diagnostika – vamzdyno apžiūra iš vidaus įvertinant naujai paklotų bei jau veikiančių vamzdynų būklę, naudojant mobiliąją televizijos įrangą.

Klientui pateikiama atlikto darbo spausdintas ataskaitos protokolas (vamzdyno linijos grafinė schema, procentiniai ir vertikalaus profilio grafikai) ir vaizdo medžiaga skaitmeniniame formate.